Tuesday, April 28, 2015

ทัวร์ปักกิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน (Tiananmen Square)จัตุรัสเทียนอันเหมิน อยู่ในกรุงปักกิ่งประเทศจีน 
 คำว่า ‘เทียน’ แปลว่า ฟ้า ‘อัน’ แปลว่า ผาสุก ‘เหมิน’ แปลว่า ประตู 
ความหมายโดยรวมคือ ประตูของสันติภาพอย่างสวรรค์ มีความสำคัญในวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่ 
และเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของประเทศจีน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของทัวร์ปักกิ่ง

จัตุรัสเทียนอันเหมินเป็นจัตุรัสใจกลางเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก
ความยาวตั้งแต่ทิศเหนือจรดทิศใต้ 880 เมตร
ทิศตะวันออกจรดทิศตะวันตก 500 เมตร 
พื้นที่ทั้งสิ้น 440,000 ตารางเมตร สามารถจุประชากรได้ถึง 1,000,000 คน

สร้างเมื่อปี ค.ศ. 1417 ในสมัยราชวงศ์หมิงมีชื่อเดิมว่า "เฉิงเทียนเหมิน" 
พอมาในสมัยจักรพรรดิซุ่นจื้อแห่งราชวงศ์ชิง 
มีการซ่อมแซมใหม่ในปี ค.ศ. 1651 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "เทียนอันเหมิน"สถาปัตยกรรมที่อยู่บริเวณโดยรอบ ได้แก่ หอประตูเทียนอันเหมินที่ตั้งอยู่ทางทิศเหนือสุดของจัตุรัส
ธงแดงดาว 5 ดวงผืนใหญ่โบกสะบัดอยู่เหนือเสาธงกลางจัตุรัส 
อนุสาวรีย์วีรชนใจกลางจัตุรัส มหาศาลาประชาคมด้านทิศตะวันตกของจัตุรัส 
พิพิธภัณฑ์การปฏิวัติแห่งชาติและพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ชาติจีนทางฝั่งตะวันออก
ด้านทิศใต้มีหอรำลึกท่านประธานเหมาและหอประตูเจิ้งหยางเหมิน หรือเฉียนเหมิน

Monday, April 27, 2015

เที่ยวตุรกี หอหญิงงาม Maiden's Tower


ทัวร์ตุรกี

 หอหญิงงาม Maiden's Tower
อิสตันบูล


หอกลางน้ำขนาดเล็กที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของทัวร์ตุรกี
เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนานที่ยังคงตราตึงอยู่ที่อิสตันบูล
ดังเรื่องที่เล่ากันว่า พระราชามีลูกสาวสุดแสนงดงาม
วันหนึ่งมีคำทายว่า หญิงสาวนั้นจะถูกงูกัดตาย ด้วยความกังวัล
พระราชาจึงสร้างหอคอยกลางทะเลเพื่อให้ลูกสาวอาศัยอยู่
อีกทั้งยังสั่งไม่ให้นางกลับเข้าฝั่งอีกเลย
แต่จะมีคนดูแล คอยส่งข้าวปลาอาหาร และของใช้ต่างๆให้ผ่านทางเรือ
แต่อยู่มาวันหนึ่ง มีงูพิษแอบอยู่ในถาดแอ็ปเปิ้ล 
เมื่อนางหยิบแอ็ปเปิ้ลขึ้นมากินจึงถูกงูพิษกัดตาย

นี่เป็นที่มาของชื่อหอคอย "หอหญิงงาม"

ซึ่งในปัจจุบันเป็นสถานที่ที่มีนักท่องเที่ยวแวะเวียนมาชมความงาม
และเก็บภาพความประทับใจของหอคอยทั้งในยามกลางวัน
และในยามพระอาทิตย์ตกดิน 


สนใจทัวร์ตุรกี ดูรายละเอียดได้ที่
http://www.doubleenjoy.com/ทัวร์เที่ยวยุโรป/ทัวร์ตุรกี.aspx

Sunday, April 26, 2015

เที่ยวปักกิ่ง หอสักการะฟ้าเทียนถาน (Temple of Heaven)ตั้งอยู่ในกรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน 
วัดนิกายเต๋า จุดประสงค์ เพื่อใช้เป็นสถานที่บวงสรวงเทพยดาฟ้าดินขององค์จักรพรรดิ์จีน
สถานที่ยอดนิยมของทัวร์ปักกิ่ง สามารถเข้าชมได้ทุกวัน เวลา 6:00 am – 8:00 pm
สร้างในสมัยจักรพรรดิหย่งเล่อแห่งราชวงศ์หมิง 
เมื่อ พ.ศ. 1963 ชื่อว่า เทียนตี้ถัน แปลว่า หอสักการะฟ้าดิน 
ต่อมาใน พ.ศ. 2077 ได้มีการสร้างหอสักการะดินขึ้นอีกแห่ง 
หอฟ้าดินจึงเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อเป็นหอสักการะฟ้าเพียงอย่างเดียว  
ตัวหอมีเส้นผ่าศูนย์กลางยาว 32.5 เมตร และ สูง 38 เมตร โดยมิได้ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียว 
หอนี้ได้รับลงทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อ พ.ศ. 2541 

Wednesday, April 22, 2015

พระราชวังหลวงจักรพรรดิ 24 สมัย พระราชวังต้องห้าม (Forbidden City)

พระราชวังต้องห้าม แปลตามตัวอักษรได้ว่า "เมืองต้องห้ามสีม่วง" ตั้งอยู่ใจกลางของกรุงปักกิ่ง เมืองหลวงของประเทศจีน
เป็นพระราชวังหลวงมาตั้งแต่สมัยกลางราชวงศ์หมิงจนถึงราชวงศ์ชิง 
พระราชวังต้องห้ามยังรู้จักกันในนาม พิพิธภัณฑ์พระราชวัง ( 故宫博物院) 
ครอบคลุมพื้นที่ 720,000 ตารางเมตร อาคาร 800 หลัง มีห้องทั้งหมด 9,999 ห้อง
และมีพระที่นั่ง 75 องค์ หอพระสมุด ห้องหับต่างๆอีกมาก รวมทั้งยังมีสวน ลานกว้าง 
ทางเดินเชื่อมกันโดยตลอด มีคูและกำแพงที่สูงถึง 11 เมตร ล้อมรอบ 
ใช้ระยะก่อสร้างประมาณ 14 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 1949 จนถึง พ.ศ. 1963


เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่นักท่องเที่ยวทัวร์ปักกิ่ง หลากหลายประเทศและเชื้อชาติ
ต่างก็แวะเวียนเข้ามาเยี่ยมชมกันไม่ขาดสาย

แม้ว่าประเทศจีนจะไม่มีสถาบันพระมหากษัตริย์แล้ว 
พระราชวังต้องห้ามก็ยังคงเป็นสัญลักษณ์ของประเทศจีน 
และภาพประตูเทียนอันเหมินก็ยังปรากฏอยู่ในตราประจำสาธารณรัฐประชาชนจีนอีกด้วย 
นอกจากนี้ พระราชวังต้องห้ามยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
ซึ่งไม่นานมานี้ ทางรัฐบาลจีนได้มีนโยบายจำกัดปริมาณนักท่องเที่ยว
เพื่อจะอนุรักษ์สภาพของอาคารและสวนหย่อมไว้

ยูเนสโกได้ประกาศให้พระราชวังต้องห้ามร่วมกับพระราชวังเสิ่นหยางเป็นหนึ่งในมรดกโลกในนาม 
พระราชวังหลวงแห่งราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงในปักกิ่งและเสิ่นหยาง เมื่อ พ.ศ. 2530 (ค.ศ. 1987)

หลงเสน่ห์ตุรกี เมืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia)

ทัวร์ตุรกี

“แคปพาโดเชีย” (Cappadocia) เป็นชื่อที่ปรากฏตลอดมาในประวัติศาสตร์ของคริสต์ศาสนา
เป็นชื่อที่ใช้โดยทั่วไปที่หมายถึงบริเวณที่เป็นที่น่าสนใจแก่นักท่องเที่ยว ในบริบทของภูมิภาค
อันมีความน่าตื่นตาตื่นใจทางธรรมชาติ โดยเฉพาะภูมิสัณฐานที่มีลักษณะเป็นแท่งๆ คล้ายหอปล่องไฟ 
หรือ เห็ด (ปล่องไฟธรรมชาติ (fairy chimney)

ก่อนที่ศาสนาคริสต์จะเผยแพร่เข้าในคัปปาโดเกีย ผู้คนแถบนี้มีเทพเจ้ากรีก-โรมันเป็นที่เคารพบูชา 
จนเมื่อประมาณกลางคริสต์ศตวรรษที่ 1 “เซนต์ปอล”
ได้เดินทางมาเผยแผ่ศาสนาคริสต์ในเขตคัปปาโดเกีย 
แต่ดูเหมือนว่าชาวโรมันผู้ปกครองในยุคนั้นจะไม่ให้การยอมรับ 
ทำให้ผู้นับถือคริสต์ในคัปปาโดเกียต้องหลบซ่อนการรังควานของโรมันด้วยการเจาะถ้ำ 
ขุดพื้นดินลงไปเป็นอุโมงค์โถงห้องเกิดเป็นเมืองใต้ดินขึ้นมา 
ที่สำคัญก็คือพวกเขาได้ขุดเจาะบริเวณเกอเรเม่ทำเป็นโบสถ์ถ้ำจำนวนมาก


       
       กระทั่งในคริสต์ศตวรรษที่ 5-6 ชาวโรมันให้การยอมรับศาสนาคริสต์ 
โบสถ์ถ้ำต่างๆในเกอเรเม่ได้รับการปรับแต่ง 
โบสถ์หลายแห่งมีการวาดภาพจิตกรรมฝาผนังเป็นรูปนักบุญและเรื่องราวต่างๆ 
โดยเฉพาะในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 9 ที่ถือเป็นยุคทองของศาสนาคริสต์ 
โบสถ์ถ้ำหลายหลังได้รับการตกแต่งด้วยภาพจิตกรรมฝาผนังอย่างสวยงาม 
นับเป็นมรดกสำคัญของมวลมนุษยชาติ ที่ปัจจุบันกลายเป็น“พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่”
       
       สำหรับโบสถ์ถ้ำในเกอเรเม่นั้น ว่ากันว่ามีถึง 365 หลังด้วยกัน(สร้างตามจำนวนวันใน 1 ปี) 
แต่ว่าปัจจุบันเปิดให้ชมเพียงบางส่วนเท่านั้น ซึ่งก็มีโบสถ์เด่นๆชวนชมอย่าง โบสถ์มังกร 
ที่มีภาพม้า 2 ตัวสู้กับมังกร 
โบสถ์คาริกลิ ที่เป็นภาพเขียนสีเกี่ยวกับประวัติพระเยซู โบสถ์แอปเปิ้ล 
ที่ภายในวาดภาพพระเยซูและพระแม่มารี 

สถานที่แห่งนี้เป็นที่ที่สวยงาม เป็นเสน่ห์แห่งการทัวร์ตุรกี


สนใจทัวร์ตุรกี ดูรายละเอียดได้ที่
http://www.doubleenjoy.com/ทัวร์เที่ยวยุโรป/ทัวร์ตุรกี.aspx

Tuesday, April 21, 2015

สวนสาธารณะเป๋ยไห่ (BEIHAI PARK) เที่ยวปักกิ่ง


เป็นสถานที่เก่าแก่ที่มีคุณค่า  เปิดตัวในปี ค.ศ. 1952
จุดเด่นของสวนสาธารณะเป๋ยไห่ คือ เกาะ Qionghua
ที่ตั้งอยู่กลางทะเลสาบ ซึ่งเป็นที่ตั้งของวัด Dagoba
กิจกรรมยอดฮิตของผู้คนในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวทัวร์ปักกิ่ง
 ได้แก่ การถีบเรือท่ามกลางทะเลสาบชมทัศนียภาพโดยรอบของสวนสาธารณะเป๋ยไห่
และการเล่นไอซ์สเกตในฤดูหนาว เมื่อทะเลสาบแห่งนี้กลายเป็นน้ำแข็ง
Source : kapook
 beihaipark.com.cn/en

เที่ยวตุรกี เมืองโบราณเอเฟซุส (EPHESUS)

ทัวร์ตุรกี


เมืองกรีกโบราณที่ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของอานาโตเลียในจังหวัดอิซเมียร์ในประเทศตุรกีปัจจุบัน
หนึ่งในสิบสองเมืองของสหพันธ์ไอโอเนีย (Ionian League) ในสมัยกรีกคลาสสิค
ในสมัยโรมันเคยเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นสองของจักรวรรดิโรมันรองจากโรม
ที่เป็นเมืองหลวงของจักรวรรดิอยู่เป็นเวลานาน
มีประชากรกว่า 250,000 คนในศตวรรษที่ 1 ก่อนคริสต์ศักราชซึ่งเท่ากับ
ทำให้เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นสองของโลกในยุคนั้นด้วย
ในปัจจุบัน การไปเที่ยวกับทัวร์ตุรกี สามารทำได้ง่ายมากขึ้น
เพื่อความสะดวกในการจัดการตารางการท่องเที่ยว
อีกทั้งในเรื่องของการเดินทาง ที่ามารถเดินทางได้กับบริษัททัวร์
ในปัจจุบันศูนย์โบราณคดีของเอฟิซัสตั้งอยู่ราว 3 กิโลเมตรไปทางตะวันตกเฉียงใต้
ของตัวเมืองแซลจุค (Selçuk) ซากเมืองโบราณของเอฟิซัสเป็นสิ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวเป็นอันมาก
แหล่งข้อมูลอื่น
lib.utexas.edu/maps, Map of Asia Minor (modern Turkey) which shows Ephesus in the province of Lydia close to the Aegean Sea.
unc.edu, Map of the Roman Empire at the end of the second century.
lib.utexas.edu/maps, Map of the eastern half of the Roman Empire.
online.mq.edu.au, Coinage of Ephesus, Macquarie University, Australia.
whitman.edu/theatre, The Theater at Ephesus, The Ancient Theater Archive, Theater specifications and virtual reality tour of theater.
asiaminorcoins.com, Asia Minor Coins – Greek and Roman coins from ancient Ephesos.
fotopedia.com, Selected photos of Ephesus.
Vienna Ephesos Museum, Wien, Vienna, Ephesos Museum – large Flickr Gallery


สนใจทัวร์ตุรกี ดูรายละเอียดได้ที่
http://www.doubleenjoy.com/ทัวร์เที่ยวยุโรป/ทัวร์ตุรกี.aspx

Friday, April 10, 2015

ต้นกำเนิดตำนานแห่งมังกรเหลือง อุทยานแห่งชาติหวงหลง

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว - หวงหลง


doubleenjoy.com
 แหล่งมรดกโลกที่งดงามด้วยภูมิประเทศภูเขาสูงยอดปกคลุมด้วยหิมะ

ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลเสฉวน ประเทศจีน

นอกจากความสวยงามทางด้านภูมิทัศน์แล้ว ความหลากหลายทางระบบนิเวศ

ทั้งทางกายภาพ เช่น น้ำตก และน้ำพุร้อน หรือชีวภาพ แพนด้าและลิงจมูกเชิด


กล่าวกันว่า สถานที่แห่งนี้ จักรพรรดิอวี่ ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์เซี่ย ซึ่งเป็นหนึ่งในสามของจักรพรรดิผู้ยิ่งยงในประวัติศาสตร์ยุคโบราณของจีนได้เคยมาบรรเทาอุทกภัยที่นี่ โดยมีพาหนะคือมังกรเหลือง หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจ มังกรเหลืองได้ละทิ้งวังมังกรของตนมาพำนักอยู่ยังโลกมนุษย์ และได้สร้าง ‘สระหยก’อันงดงามนี้ขึ้น
เมื่อถึงสมัยราชวงศ์หมิง (ค.ศ. 1368 – 1644) ได้มีการก่อสร้างวัดหวงหลงขึ้น เพื่อเซ่นไหว้มังกรเหลือง แต่นั้นมา ความงดงามเป็นเอก ของธารน้ำหวงหลงจึงได้อวดสู่สายตาของชาวโลก
อย่างไรก็ตาม จากลักษณะทางกายภาพของอุทยานแห่งชาติหวงหลงที่ประกอบด้วยแนวหินสีเหลืองที่เกิดจากการจับตัวของแคลเซี่ยมแผ่คลุมอยู่โดยทั่วไปบริเวณสันเขา บ้างแปลงกายเป็นสระน้ำหลากสีสันที่ลดหลั่นเรียงตัวกันลงมาเป็นชั้นๆ  จึงเห็นราวกับเป็นมังกรทองเหลื่อมสลับลายที่ลดเลี้ยวอยู่ท่ามกลางแมกไม้สีเขียว และเหินหาวสู่ยอดเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะตลอดปี

ข้อมูลเพิ่มเติม
อุทยานแห่งชาติหวงหลง มรดกโลกทางธรรมชาติ ปีค.ศ. 1992
ที่ตั้ง – อำเภอซงพันในเขตปกครองตนเองของชนเผ่าทิเบตอาป้าและเผ่าเชียง ทางตอนเหนือของมณฑลซื่อชวน (เสฉวน)ของจีน ติดต่อกับเขตอุทยานแห่งชาติจิ่วไจ้โกว
อาณาเขต – 1,340 ตารางกิโลเมตร สูงจากระดับน้ำทะเล 3,000 – 5,588 เมตร
จุดท่องเที่ยวหลัก เส้นทาง ‘มังกร’ ยาว 3.6 กิโลเมตร
พันธุ์ไม้อนุรักษ์กว่า 1,500 ชนิด สัตว์ป่าหายาก 59 ชนิด และนก 155 สายพันธุ์
อุทยานแห่งชาติหวงหลง – มังกรดั้นเมฆ
ข้อมูลท่องเที่ยว
วันขึ้น 15 ค่ำเดือน 6 ทางจันทรคติ (ราว วันที่ 10-20 มิถุนายน) ของทุกปี
ที่วัดหวงหลง มีเทศกาลงานวัดประจำปีของชนเผ่าต่างๆในท้องถิ่น
บัตรผ่านประตู : ฤดูท่องเที่ยว (เมษายน – ตุลาคม) ราคา 110 หยวน
นอกฤดูท่องเที่ยว (ตุลาคม – พฤศจิกายน) 80 หยวน
เวลาทำการ : 9.10 – 16. 40 น.
อุทยานฯจะปิดทำการ ในเดือนพฤศจิกายน-มีนาคมของทุกปี
(เส้นทางอันตรายจากหิมะและเพื่อฟื้นฟูสภาพทางนิเวศวิทยา)
ที่พักในหวงหลง : มีเพียงสองแห่ง คือ หัวหลงซันจวง ที่พักระดับสามดาว คุณภาพพอใช้ ฤดูท่องเที่ยว ค่าห้องราว 600 หยวน แห่งที่สองเป็นเรือนพักรับรองของทางราชการ ราคาถูก แต่ต้องทำใจ
อนึ่ง เส้นทางการท่องเที่ยวในหวงหลงใช้เวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมง ระยะทาง 3.4 กิโลเมตร เนื่องจากแหล่งท่องเที่ยวภายในเขตอุทยานฯมีความสูงระหว่าง 3,000 – 3,500 เมตร และใช้เส้นทางเดินเท้าตลอดสาย ดังนั้น ผู้สูงอายุ หรือผู้ที่มีโรคหัวใจ และความดันโลหิตสูง อาจเกิดอาการหายใจขัดจากการแพ้ที่สูง ควรพิจารณาก่อนตัดสินใจเดินทาง
อุทยานแห่งชาติหวงหลง – มังกรดั้นเมฆ
การเดินทาง
เครื่องบิน
โดยสารเครื่องบินภายในประเทศจากเมืองเฉิงตูถึงสนามบินจิ่วไจ้โกว-หวงหลง ที่ตำบลชวนจู่ซื่อ (ใช้เวลา 45 นาที) จากสนามบินสามารถโดยสารรถโค้ชมุ่งหน้าสู่อุทยานแห่งชาติหวงหลง ระยะทาง 52 กิโลเมตร ค่ารถเที่ยวละ 23 หยวน/คน
รถยนต์
จากเมืองเฉิงตู สามารถเลือกเดินทางได้ 2 เส้นทาง (ใช้เวลาเท่ากันประมาณ 9-10 ชั่วโมง)
– เส้นทางสายตะวันตก ระยะทางประมาณ 430 กิโลเมตร จากเขื่อนชลประทานตูเจียงเอี้ยน เลียบลำน้ำหมินเจียง ระหว่างทางสามารถชมวิถีชีวิตของชนเผ่าอาป้า(ทิเบต)และเผ่าเชียง
– เส้นทางสายตะวันออก ระยะทางประมาณ 520 กิโลเมตร ระยะทางไกลกว่า แต่มีทางด่วนยาว 170 กิโลเมตร เลียบลำน้ำฝูเจียง ทิวทัศน์งดงาม
สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (มรดกโลกทางธรรมชาติ)
ค้นหาข้อมูลท่องเที่ยวได้ที่ en.huanglong.com / manager.co.th


สนใจทัวร์จิ่วจ้ายโกว ดูรายละเอียดได้ที่
http://www.doubleenjoy.com/ทัวร์เที่ยวจีน/ทัวร์จิ่วจ้ายโกว.aspx

Tuesday, April 7, 2015

สวรรค์แห่งการช้อปปิ้ง ION Orchard

ทัวร์สิงคโปร์

 ION Orchard ห้างดีไซน์ใหม่ หรูหรา ทันสมัย

ภายในอาคารมีทั้งหมด 9 ชั้น ชั้นบนดิน 5 ชั้น และ ชั้นใต้ดิน 4 ชั้น
มีร้านค้าแบรนด์เนมมากมายหลากหลายชนิด
อีกทั้งยังมีสินค้าที่ทันสมัย ดีไซน์เก๋ให้ให้เลือกจับจ่ายกันอีกด้วยค่ะ
หากนักท่องเที่ยวทัวร์สิงคโปร์ สนใจช้อปปิ้งแบบจุใจ
ที่นี่ก็เป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวบนถนนออชาร์ดที่น่าสนใจสนใจทัวร์สิงคโปร์ ดูรายละเอียดได้ที่
http://www.doubleenjoy.com/ทัวร์เที่ยวสิงคโปร์/ทัวร์สิงคโปร์.aspx

Wednesday, April 1, 2015

แนะนำร้านอาหาร Cedele - Wheelock Place สิงคโปร์

Cedele สาขา Wheelock Place

เป็นร้านอาหารที่มีดีไซน์แปลกตา อีกทั้งยังมีเมนูอาหารเพื่อสุขภาพ
ที่น่าจะถูกใจไม่น้อยสำหรับนักท่องเที่ยวทัวร์สิงคโปร์ที่รักสุขภาพ

criticritics.blogspot.com
จุดเด่นของร้านนี้คือ เมนูอาหารเพื่อสุขภาพ ไขมันต่ำ ผักออร์แกนิค
และเมนูเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเช่นกัน เช่น กาแฟชาเขียว เป็นต้น
ข้อมูลเพิ่มเติม
501 Orchard Road #03-14 Wheelock Place
ประเทศสิงคโปร์ 238880
เวลาเปิด-ปิด 10:00am - 10:00pm
โทรศัพท์ +65 6732 8520
เว็บไซต์ www.cedeledepot.com