Thursday, November 6, 2014

เขาหวงซาน ศิลปะทางธรรมชาติ ความสวยงามแห่งมรดกโลก

เขาหวงซาน 黄山 กลุ่มเทือกเขาแห่งทะเลหมอก ศิลปะทางธรรมชาติ 
ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลก จากองค์การยูเนสโก
ตั้งอยู่มณฑลอันฮุย ทางฝั่งตะวันออกของประเทศจีน

เป็นต้นแบบของภาพวาดภูเขาของคนจีน
ด้วยงามงดงามทางธรรมชาติ อีกทั้งความแปลกประหลาด

ของต้นสนหวงซานที่ไม่เหมือนต้นสนทั่วไปที่มีลำต้นสูง ตรง
และต้นสนหวงซานกลับมีกิ่งก้านสาขาแยกออกมาอย่างอิสระ
สถานที่แห่งนี้ ได้ชื่อว่าเป็นสถานที่แห่งหนึ่งที่มีชื่อเสียงของประเทศจีน
มีนักท่องเที่ยวทัวร์จีนและทัวร์เขาหวงซานมากมาย ที่เดินทางเพื่อไปพิชิตเขาหวงซาน
และชมความงามของทะเลหมอก อีกทั้งด้วยความสูงของกลุ่มภูเขาเหล่านี้
ทำให้ได้สูดอากาศบริสุทธิ์ ในจุดชมวิวต่างๆด้วย
อีกทั้งยังพบกับความประหลาดของหินแกรนิตและเสาหิน
ที่กระจายตามแนวเทือกเขา หุบเขา

No comments:

Post a Comment