Tuesday, May 19, 2015

เที่ยวปักกิ่ง ทัวร์ปักกิ่ง เขาเซียงซาน (Xiangshan Mountain)


เขาเซียงซาน (Xiangshan Mountain) 


สถานที่ที่งดงามที่แนะนำให้ไปเที่ยวทัวร์ปักกิ่งค่ะ
อยู่จากจากกรุงปักกิ่งออกไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ ประมาณ 20 กม.

ตำนานที่เล่าต่อกันมาของภูเขาแห่งนี้ คือ
ในอดีตเคยเป็นภูเขาที่พักพิงของเหล่าราชวงศ์เรื่อยมา 
จนกระทั่งในช่วงราชวงศ์ชิง ได้มีการสร้างตำหนัก เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ
สถานที่ชมวิวทิวทัศน์ส่วนตัวของจักรพรรดิ์สิ่งที่น่าประทับใจของสถานที่แห่งนี้
ในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสี จะเต็มไปด้วยสีเหลืองและสีแดงของใบไม้
เป็นสถานที่ที่มีความสวยงาม ตราตรึงใจแก่ผู้ที่พบเห็น


สนใจทัวร์ปักกิ่ง ดูรายละเอียดได้ที่
http://www.doubleenjoy.com/ทัวร์เที่ยวจีน/ทัวร์ปักกิ่ง.aspx

Monday, May 11, 2015

เที่ยวปักกิ่ง หอกลองและหอระฆัง

หอกลอง Gulou และหอระฆัง Zhonglou อันเลื่องชื่อของปักกิ่ง 
ตั้งอยู่บนถนนผิงอัน ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1272 
เพื่อใช้เป็นเครื่องบอกเวลาในสมัยราชวงศ์หยวนและราชวงศ์หมิง ปัจจุบันกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันน่าสนใจของทัวร์ปักกิ่ง
ด้วยสถาปัตยกรรมอันงดงามของจีนในสมัยก่อน
ที่เต็มไปด้วยเสน่ห์และมนตร์ขลัง สามารถเห็นวิวทิวทัศน์อันสวยงามของกรุงปักกิ่งในมุมสูงด้วย


Thursday, May 7, 2015

ทัวร์ปักกิ่ง ถนนหนานโหลวกู่เซียง (Nanluoguxiang)


ถนนหนานโหลวกู่เซียง (Nanluoguxiang) 南锣鼓巷 ตั้งอยู่ในเขตตงเฉิน
ทางทิศเหนือของพระราชวังต้องห้าม ถนนคนเดินที่เรียกได้ว่าใหญ่ที่สุดในปักกิ่ง 
บรรดาร้านต่างๆสองข้างทาง ล้วนแล้วตกแต่งด้วยสไตล์ที่สุดแสนจะคลาสสิค


www.chinarhyming.com

ถนนที่มีความยาวกว่า 800 เมตร เต็มไปด้วยร้านค้าต่างๆนาๆ 
ทั้งร้านขายของที่ระลึก ร้านอาหาร ร้านของใช้ เครื่องประดับ

บรรยากาศสองของทางในบางช่วงที่มีบ้านทรงจีน ตกแต่งสไตล์แบบจีน
เป็นสถานที่ที่เหมาะกับการทัวร์ปักกิ่ง


english.visitbeijing.com.cn


Tuesday, May 5, 2015

เที่ยวตุรกี โบสถ์เซนต์โซเฟีย (St.Sophia Church)

ทัวร์ตุรกี


ฮายาโซฟีอา (Hagia Sophia) หรือภาษาตุรกี อายาโซเฟีย (Ayasofya)

เดิมเคยเป็นโบสถ์ของคริสต์ศาสนานิกายออร์ทอดอกซ์ ต่อมาถูกเปลี่ยนเป็นสุเหร่า 
ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ ตั้งอยู่ที่นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี ถือเป็นสิ่งก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งและมักถูกจัดให้อยู่ในรายการสิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคกลาง เป็นสถานที่ที่น่าท่องเที่ยวทัวร์ตุรกี
จุดเด่นอยู่ที่ยอดโดมขนาดมหึมากลางวิหาร และนับเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดของสถาปัตยกรรมไบแซนไทน์ 
ฮายาโซฟีอาเคยเป็นโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกมานานเกือบพันปี 
จนกระทั่งอาสนวิหารเซบียาสร้างเสร็จในปี 1520

สิ่งก่อสร้างที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันถูกสร้างให้เป็นโบสถ์ในระหว่างปี ค.ศ. 532-537 
โดยจักรพรรดิจัสติเนียนแห่งจักรวรรดิไบแซนไทน์ และเป็นโบสถ์หลังที่สามถูกสร้างขึ้นในสถานที่เดียวกันนี้ (โบสถ์สองหลังแรกถูกทำลายในระหว่างการจลาจล) 
โบสถ์นี้เป็นศูนย์กลางของนิกายอีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์เป็นเวลาเกือบ 1,000 ปี
โบสถ์หลังแรก

หินรูปแกะที่คงเหลืออยู่จากโบสถ์ซึ่งสร้างโดยจักรพรรดิธีโอโดซีอุสที่ 2
โบสถ์หลังแรกที่ถูกสร้างขึ้นมีชื่อว่า "Megálē Ekklēsíā" 
ซึ่งเป็นชื่อที่ถูกใช้ต่อมาเป็นเวลานาน จนกระทั่งถูกเปลี่ยนชื่อเป็น "ฮายาโซฟีอา" 
หลังถูกชาวออตโตมันเติร์กยึดครองในปี 1453

เหตุการณ์เกี่ยวกับโบสถ์แห่งนี้ถูกบันทึกโดยโสกราตีสแห่งคอนสแตนติโนเปิล (ค.ศ. 380-440)
 ผู้ซึ่งบันทึกไว้ว่าโบสถ์ฮายาโซฟีอาถูกสร้างโดยคอนสแตนตินมหาราช 
โบสถ์ถูกสร้างขึ้นติดกับบริเวณที่กำลังสร้างพระราชวัง 
และติดกับโบสถ์ฮายาไอรีนซึ่งมีขนาดเล็กกว่า แต่ถูกใช้เป็นโบสถ์หลักจนกระทั่งฮายาโซฟีอาสร้างเสร็จ 
จักรพรรดิคอนสแตนติอุสที่ 2 เปิดฮายาโซฟีอาในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 360 
โบสถ์ทั้งสองกลายเป็นโบสถ์ที่สำคัญของจักรวรรดิไบแซนไทน์
โบสถ์หลังแรกถูกเผาทำลายไปในเหตุการณ์จลาจลในปี 404 จนไม่หลงเหลืออะไรให้เห็นในปัจจุบัน

โบสถ์หลังที่สอง

หินอ่อนจากโบสถ์หลังที่สอง
โบสถ์หลังที่สองสร้างขึ้นโดยจักรพรรดิธีโอโดซิอุสที่ 2 และถูกเปิดเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม ค.ศ. 405 
โบสถ์หลังที่สองถูกไฟไหม้ที่เกิดขึ้นระหว่างการจลาจลนิกา (Nika riots) ในวันที่ 13-14 มกราคม ค.ศ. 532
หินอ่อนบางส่วนจากโบสถ์หลังที่สองยังคงเหลืออยู่ในปัจจุบัน และถูกแสดงไว้ในสวนของโบสถ์ปัจจุบัน (หลังที่สาม) 
หินอ่อนเหล่านี้เดิมเป็นส่วนหนึ่งของทางเข้าด้านหน้าซึ่งถูกขุดพบในปี 1935

โบสถ์หลังที่สาม

ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 532 หลังจากที่โบสถ์หลังที่สองถูกทำลายไปไม่นาน จักรพรรดิจัสติเนียนที่ 1 
ตัดสินใจให้สร้างโบสถ์หลังที่สามให้ยิ่งใหญ่และสวยงามกว่าโบสถ์หลังก่อน ๆ จักรพรรดิจัสติเนียนเลือกให้นักฟิสิกส์ อิสิโดโรสแห่งมิเลตุส และนักคณิตศาสตร์ 
แอนเทมิอุสแห่งทราเรสเป็นสถาปนิก แต่แอนเทมิอุสเสียชีวิตลงในปีแรก 
มีการนำวัสดุก่อสร้างมาจากทั่วทั้งอาณาจักร 
เช่น เสาแบบเฮเลนิสติกจากวิหารอาร์ทีมิส เมืองเอเฟซุส 
หินขนาดใหญ่ถูกนำมาจากเหมืองหินที่อยู่ไกลออกไป 
เช่น หินเนื้อดอกจากอียิปต์ หินอ่อนเขียวจากแคว้นเทสซาลี 
หินดำจากแถบบอสฟอรัส และหินเหลืองจากซีเรีย 
ในการก่อสร้างใช้แรงงานมากกว่าหมื่นคน จักรพรรดิและสังฆราชยูติชิอุสทำการเปิดโบสถ์ใหม่
ในวันที่ 27 ธันวาคม ค.ศ. 537 
แต่การตกแต่งภายในโบสถ์ด้วยโมเสกนั้นต่อเนื่องจนถึงสมัยจักรพรรดิจัสตินที่ 2

แผ่นดินไหวในเดือนสิงหาคม ค.ศ. 553 และวันที่ 14 ธันวาคม ค.ศ. 557 
ทำให้เกิดรอยแตกในโดมหลักและโดมทางตะวันออก 
โดมหลักพังลงมาทั้งหมดเพราะแผ่นดินไหวในวันที่ 7 พฤษภาคม ค.ศ. 558 
จักรพรรดิจัสติเนียนจึงสั่งให้ทำการซ่อมแซมในทันที 
โดยมอบหมายให้อิโสโดรุสซึ่งเป็นหลานของอิสิโดโรสแห่งมิเลตุส 
ในการซ่อมแซมครั้งนี้ใช้วัสดุก่อสร้างที่มีน้ำหนักน้อยกว่าเดิม
และยกให้โดมสูงขึ้นอีก 6.25 เมตร ทำให้อาคารมีความสูงเท่ากับปัจจุบันคือ 55.6 เมตร
 การซ่อมแซมครั้งนี้เสร็จในปี 562

ในปี 726 จักรพรรดิลีโอที่ 3 ออกกฎต่าง ๆ ที่ต่อต้านการบูชารูปเคารพ 
และสั่งให้กองทัพทำลายรูปเคารพทั้งหมด 
ภาพและรูปปั้นทางศาสนาจึงถูกย้ายออกจากฮายาโซฟีอาทั้งหมด 
ในสมัยของจักรพรรดินีไอรีน (797-802) 
มีคำสั่งให้หยุดการทำลายไประยะหนึ่ง แต่หลังจากนั้นลัทธิทำลายรูปเคารพก็กลับมาอีกครั้ง 
จักรพรรดิทีโอฟิลุส (829-842) 
ได้รับอิทธิพลจากศิลปะศาสนาอิสลามซึ่งต่อต้านรูปเคารพเป็นอย่างมาก
 เขาสั่งให้ติดอักษรสัญลักษณ์ของเขาไว้ที่ประตูทางทิศใต้

ตัวโบสถ์ถูกทำลายอย่างหนักด้วยไฟไหม้ในปี 859 และแผ่นดินไหว
เมื่อวันที่ 8 มกราคม 869 ซึ่งทำให้โดมเล็กหักไปข้างหนึ่ง 
จักรพรรดิบาซิลที่ 1 มีคำสั่งให้ซ่อมแซมโบสถ์ 
หลังจากนั้นแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 989 ซึ่งทำให้โดมใหญ่เสียหาย 
จักรพรรดิบาซิลที่ 2 แห่งไบแซนไทน์จึงสั่งให้สถาปนิกชาวอาร์เมเนีย ทริแดท 
ซึ่งสร้างโบสถ์แห่งอานี เป็นผู้ซ่อมโดม
ทริแดทซ่อมส่วนอาร์ชด้านตะวันตกและส่วนหนึ่งของโดม 
ความเสียหายอย่างหนักของโบสถ์ทำให้การซ่อมแซมต้องใช้เวลานานถึง 6 ปี 
โบสถ์ถูกเปิดขึ้นอีกครั้งเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 994

Tuesday, April 28, 2015

ทัวร์ปักกิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน (Tiananmen Square)จัตุรัสเทียนอันเหมิน อยู่ในกรุงปักกิ่งประเทศจีน 
 คำว่า ‘เทียน’ แปลว่า ฟ้า ‘อัน’ แปลว่า ผาสุก ‘เหมิน’ แปลว่า ประตู 
ความหมายโดยรวมคือ ประตูของสันติภาพอย่างสวรรค์ มีความสำคัญในวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่ 
และเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของประเทศจีน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของทัวร์ปักกิ่ง

จัตุรัสเทียนอันเหมินเป็นจัตุรัสใจกลางเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก
ความยาวตั้งแต่ทิศเหนือจรดทิศใต้ 880 เมตร
ทิศตะวันออกจรดทิศตะวันตก 500 เมตร 
พื้นที่ทั้งสิ้น 440,000 ตารางเมตร สามารถจุประชากรได้ถึง 1,000,000 คน

สร้างเมื่อปี ค.ศ. 1417 ในสมัยราชวงศ์หมิงมีชื่อเดิมว่า "เฉิงเทียนเหมิน" 
พอมาในสมัยจักรพรรดิซุ่นจื้อแห่งราชวงศ์ชิง 
มีการซ่อมแซมใหม่ในปี ค.ศ. 1651 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "เทียนอันเหมิน"สถาปัตยกรรมที่อยู่บริเวณโดยรอบ ได้แก่ หอประตูเทียนอันเหมินที่ตั้งอยู่ทางทิศเหนือสุดของจัตุรัส
ธงแดงดาว 5 ดวงผืนใหญ่โบกสะบัดอยู่เหนือเสาธงกลางจัตุรัส 
อนุสาวรีย์วีรชนใจกลางจัตุรัส มหาศาลาประชาคมด้านทิศตะวันตกของจัตุรัส 
พิพิธภัณฑ์การปฏิวัติแห่งชาติและพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ชาติจีนทางฝั่งตะวันออก
ด้านทิศใต้มีหอรำลึกท่านประธานเหมาและหอประตูเจิ้งหยางเหมิน หรือเฉียนเหมิน

Monday, April 27, 2015

เที่ยวตุรกี หอหญิงงาม Maiden's Tower


ทัวร์ตุรกี

 หอหญิงงาม Maiden's Tower
อิสตันบูล


หอกลางน้ำขนาดเล็กที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของทัวร์ตุรกี
เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนานที่ยังคงตราตึงอยู่ที่อิสตันบูล
ดังเรื่องที่เล่ากันว่า พระราชามีลูกสาวสุดแสนงดงาม
วันหนึ่งมีคำทายว่า หญิงสาวนั้นจะถูกงูกัดตาย ด้วยความกังวัล
พระราชาจึงสร้างหอคอยกลางทะเลเพื่อให้ลูกสาวอาศัยอยู่
อีกทั้งยังสั่งไม่ให้นางกลับเข้าฝั่งอีกเลย
แต่จะมีคนดูแล คอยส่งข้าวปลาอาหาร และของใช้ต่างๆให้ผ่านทางเรือ
แต่อยู่มาวันหนึ่ง มีงูพิษแอบอยู่ในถาดแอ็ปเปิ้ล 
เมื่อนางหยิบแอ็ปเปิ้ลขึ้นมากินจึงถูกงูพิษกัดตาย

นี่เป็นที่มาของชื่อหอคอย "หอหญิงงาม"

ซึ่งในปัจจุบันเป็นสถานที่ที่มีนักท่องเที่ยวแวะเวียนมาชมความงาม
และเก็บภาพความประทับใจของหอคอยทั้งในยามกลางวัน
และในยามพระอาทิตย์ตกดิน 


สนใจทัวร์ตุรกี ดูรายละเอียดได้ที่
http://www.doubleenjoy.com/ทัวร์เที่ยวยุโรป/ทัวร์ตุรกี.aspx

Sunday, April 26, 2015

เที่ยวปักกิ่ง หอสักการะฟ้าเทียนถาน (Temple of Heaven)ตั้งอยู่ในกรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน 
วัดนิกายเต๋า จุดประสงค์ เพื่อใช้เป็นสถานที่บวงสรวงเทพยดาฟ้าดินขององค์จักรพรรดิ์จีน
สถานที่ยอดนิยมของทัวร์ปักกิ่ง สามารถเข้าชมได้ทุกวัน เวลา 6:00 am – 8:00 pm
สร้างในสมัยจักรพรรดิหย่งเล่อแห่งราชวงศ์หมิง 
เมื่อ พ.ศ. 1963 ชื่อว่า เทียนตี้ถัน แปลว่า หอสักการะฟ้าดิน 
ต่อมาใน พ.ศ. 2077 ได้มีการสร้างหอสักการะดินขึ้นอีกแห่ง 
หอฟ้าดินจึงเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อเป็นหอสักการะฟ้าเพียงอย่างเดียว  
ตัวหอมีเส้นผ่าศูนย์กลางยาว 32.5 เมตร และ สูง 38 เมตร โดยมิได้ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียว 
หอนี้ได้รับลงทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อ พ.ศ. 2541 

Wednesday, April 22, 2015

พระราชวังหลวงจักรพรรดิ 24 สมัย พระราชวังต้องห้าม (Forbidden City)

พระราชวังต้องห้าม แปลตามตัวอักษรได้ว่า "เมืองต้องห้ามสีม่วง" ตั้งอยู่ใจกลางของกรุงปักกิ่ง เมืองหลวงของประเทศจีน
เป็นพระราชวังหลวงมาตั้งแต่สมัยกลางราชวงศ์หมิงจนถึงราชวงศ์ชิง 
พระราชวังต้องห้ามยังรู้จักกันในนาม พิพิธภัณฑ์พระราชวัง ( 故宫博物院) 
ครอบคลุมพื้นที่ 720,000 ตารางเมตร อาคาร 800 หลัง มีห้องทั้งหมด 9,999 ห้อง
และมีพระที่นั่ง 75 องค์ หอพระสมุด ห้องหับต่างๆอีกมาก รวมทั้งยังมีสวน ลานกว้าง 
ทางเดินเชื่อมกันโดยตลอด มีคูและกำแพงที่สูงถึง 11 เมตร ล้อมรอบ 
ใช้ระยะก่อสร้างประมาณ 14 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 1949 จนถึง พ.ศ. 1963


เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่นักท่องเที่ยวทัวร์ปักกิ่ง หลากหลายประเทศและเชื้อชาติ
ต่างก็แวะเวียนเข้ามาเยี่ยมชมกันไม่ขาดสาย

แม้ว่าประเทศจีนจะไม่มีสถาบันพระมหากษัตริย์แล้ว 
พระราชวังต้องห้ามก็ยังคงเป็นสัญลักษณ์ของประเทศจีน 
และภาพประตูเทียนอันเหมินก็ยังปรากฏอยู่ในตราประจำสาธารณรัฐประชาชนจีนอีกด้วย 
นอกจากนี้ พระราชวังต้องห้ามยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
ซึ่งไม่นานมานี้ ทางรัฐบาลจีนได้มีนโยบายจำกัดปริมาณนักท่องเที่ยว
เพื่อจะอนุรักษ์สภาพของอาคารและสวนหย่อมไว้

ยูเนสโกได้ประกาศให้พระราชวังต้องห้ามร่วมกับพระราชวังเสิ่นหยางเป็นหนึ่งในมรดกโลกในนาม 
พระราชวังหลวงแห่งราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงในปักกิ่งและเสิ่นหยาง เมื่อ พ.ศ. 2530 (ค.ศ. 1987)

หลงเสน่ห์ตุรกี เมืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia)

ทัวร์ตุรกี

“แคปพาโดเชีย” (Cappadocia) เป็นชื่อที่ปรากฏตลอดมาในประวัติศาสตร์ของคริสต์ศาสนา
เป็นชื่อที่ใช้โดยทั่วไปที่หมายถึงบริเวณที่เป็นที่น่าสนใจแก่นักท่องเที่ยว ในบริบทของภูมิภาค
อันมีความน่าตื่นตาตื่นใจทางธรรมชาติ โดยเฉพาะภูมิสัณฐานที่มีลักษณะเป็นแท่งๆ คล้ายหอปล่องไฟ 
หรือ เห็ด (ปล่องไฟธรรมชาติ (fairy chimney)

ก่อนที่ศาสนาคริสต์จะเผยแพร่เข้าในคัปปาโดเกีย ผู้คนแถบนี้มีเทพเจ้ากรีก-โรมันเป็นที่เคารพบูชา 
จนเมื่อประมาณกลางคริสต์ศตวรรษที่ 1 “เซนต์ปอล”
ได้เดินทางมาเผยแผ่ศาสนาคริสต์ในเขตคัปปาโดเกีย 
แต่ดูเหมือนว่าชาวโรมันผู้ปกครองในยุคนั้นจะไม่ให้การยอมรับ 
ทำให้ผู้นับถือคริสต์ในคัปปาโดเกียต้องหลบซ่อนการรังควานของโรมันด้วยการเจาะถ้ำ 
ขุดพื้นดินลงไปเป็นอุโมงค์โถงห้องเกิดเป็นเมืองใต้ดินขึ้นมา 
ที่สำคัญก็คือพวกเขาได้ขุดเจาะบริเวณเกอเรเม่ทำเป็นโบสถ์ถ้ำจำนวนมาก


       
       กระทั่งในคริสต์ศตวรรษที่ 5-6 ชาวโรมันให้การยอมรับศาสนาคริสต์ 
โบสถ์ถ้ำต่างๆในเกอเรเม่ได้รับการปรับแต่ง 
โบสถ์หลายแห่งมีการวาดภาพจิตกรรมฝาผนังเป็นรูปนักบุญและเรื่องราวต่างๆ 
โดยเฉพาะในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 9 ที่ถือเป็นยุคทองของศาสนาคริสต์ 
โบสถ์ถ้ำหลายหลังได้รับการตกแต่งด้วยภาพจิตกรรมฝาผนังอย่างสวยงาม 
นับเป็นมรดกสำคัญของมวลมนุษยชาติ ที่ปัจจุบันกลายเป็น“พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่”
       
       สำหรับโบสถ์ถ้ำในเกอเรเม่นั้น ว่ากันว่ามีถึง 365 หลังด้วยกัน(สร้างตามจำนวนวันใน 1 ปี) 
แต่ว่าปัจจุบันเปิดให้ชมเพียงบางส่วนเท่านั้น ซึ่งก็มีโบสถ์เด่นๆชวนชมอย่าง โบสถ์มังกร 
ที่มีภาพม้า 2 ตัวสู้กับมังกร 
โบสถ์คาริกลิ ที่เป็นภาพเขียนสีเกี่ยวกับประวัติพระเยซู โบสถ์แอปเปิ้ล 
ที่ภายในวาดภาพพระเยซูและพระแม่มารี 

สถานที่แห่งนี้เป็นที่ที่สวยงาม เป็นเสน่ห์แห่งการทัวร์ตุรกี


สนใจทัวร์ตุรกี ดูรายละเอียดได้ที่
http://www.doubleenjoy.com/ทัวร์เที่ยวยุโรป/ทัวร์ตุรกี.aspx

Tuesday, April 21, 2015

สวนสาธารณะเป๋ยไห่ (BEIHAI PARK) เที่ยวปักกิ่ง


เป็นสถานที่เก่าแก่ที่มีคุณค่า  เปิดตัวในปี ค.ศ. 1952
จุดเด่นของสวนสาธารณะเป๋ยไห่ คือ เกาะ Qionghua
ที่ตั้งอยู่กลางทะเลสาบ ซึ่งเป็นที่ตั้งของวัด Dagoba
กิจกรรมยอดฮิตของผู้คนในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวทัวร์ปักกิ่ง
 ได้แก่ การถีบเรือท่ามกลางทะเลสาบชมทัศนียภาพโดยรอบของสวนสาธารณะเป๋ยไห่
และการเล่นไอซ์สเกตในฤดูหนาว เมื่อทะเลสาบแห่งนี้กลายเป็นน้ำแข็ง
Source : kapook
 beihaipark.com.cn/en

เที่ยวตุรกี เมืองโบราณเอเฟซุส (EPHESUS)

ทัวร์ตุรกี


เมืองกรีกโบราณที่ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของอานาโตเลียในจังหวัดอิซเมียร์ในประเทศตุรกีปัจจุบัน
หนึ่งในสิบสองเมืองของสหพันธ์ไอโอเนีย (Ionian League) ในสมัยกรีกคลาสสิค
ในสมัยโรมันเคยเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นสองของจักรวรรดิโรมันรองจากโรม
ที่เป็นเมืองหลวงของจักรวรรดิอยู่เป็นเวลานาน
มีประชากรกว่า 250,000 คนในศตวรรษที่ 1 ก่อนคริสต์ศักราชซึ่งเท่ากับ
ทำให้เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นสองของโลกในยุคนั้นด้วย
ในปัจจุบัน การไปเที่ยวกับทัวร์ตุรกี สามารทำได้ง่ายมากขึ้น
เพื่อความสะดวกในการจัดการตารางการท่องเที่ยว
อีกทั้งในเรื่องของการเดินทาง ที่ามารถเดินทางได้กับบริษัททัวร์
ในปัจจุบันศูนย์โบราณคดีของเอฟิซัสตั้งอยู่ราว 3 กิโลเมตรไปทางตะวันตกเฉียงใต้
ของตัวเมืองแซลจุค (Selçuk) ซากเมืองโบราณของเอฟิซัสเป็นสิ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวเป็นอันมาก
แหล่งข้อมูลอื่น
lib.utexas.edu/maps, Map of Asia Minor (modern Turkey) which shows Ephesus in the province of Lydia close to the Aegean Sea.
unc.edu, Map of the Roman Empire at the end of the second century.
lib.utexas.edu/maps, Map of the eastern half of the Roman Empire.
online.mq.edu.au, Coinage of Ephesus, Macquarie University, Australia.
whitman.edu/theatre, The Theater at Ephesus, The Ancient Theater Archive, Theater specifications and virtual reality tour of theater.
asiaminorcoins.com, Asia Minor Coins – Greek and Roman coins from ancient Ephesos.
fotopedia.com, Selected photos of Ephesus.
Vienna Ephesos Museum, Wien, Vienna, Ephesos Museum – large Flickr Gallery


สนใจทัวร์ตุรกี ดูรายละเอียดได้ที่
http://www.doubleenjoy.com/ทัวร์เที่ยวยุโรป/ทัวร์ตุรกี.aspx

Friday, April 10, 2015

ต้นกำเนิดตำนานแห่งมังกรเหลือง อุทยานแห่งชาติหวงหลง

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว - หวงหลง


doubleenjoy.com
 แหล่งมรดกโลกที่งดงามด้วยภูมิประเทศภูเขาสูงยอดปกคลุมด้วยหิมะ

ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลเสฉวน ประเทศจีน

นอกจากความสวยงามทางด้านภูมิทัศน์แล้ว ความหลากหลายทางระบบนิเวศ

ทั้งทางกายภาพ เช่น น้ำตก และน้ำพุร้อน หรือชีวภาพ แพนด้าและลิงจมูกเชิด


กล่าวกันว่า สถานที่แห่งนี้ จักรพรรดิอวี่ ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์เซี่ย ซึ่งเป็นหนึ่งในสามของจักรพรรดิผู้ยิ่งยงในประวัติศาสตร์ยุคโบราณของจีนได้เคยมาบรรเทาอุทกภัยที่นี่ โดยมีพาหนะคือมังกรเหลือง หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจ มังกรเหลืองได้ละทิ้งวังมังกรของตนมาพำนักอยู่ยังโลกมนุษย์ และได้สร้าง ‘สระหยก’อันงดงามนี้ขึ้น
เมื่อถึงสมัยราชวงศ์หมิง (ค.ศ. 1368 – 1644) ได้มีการก่อสร้างวัดหวงหลงขึ้น เพื่อเซ่นไหว้มังกรเหลือง แต่นั้นมา ความงดงามเป็นเอก ของธารน้ำหวงหลงจึงได้อวดสู่สายตาของชาวโลก
อย่างไรก็ตาม จากลักษณะทางกายภาพของอุทยานแห่งชาติหวงหลงที่ประกอบด้วยแนวหินสีเหลืองที่เกิดจากการจับตัวของแคลเซี่ยมแผ่คลุมอยู่โดยทั่วไปบริเวณสันเขา บ้างแปลงกายเป็นสระน้ำหลากสีสันที่ลดหลั่นเรียงตัวกันลงมาเป็นชั้นๆ  จึงเห็นราวกับเป็นมังกรทองเหลื่อมสลับลายที่ลดเลี้ยวอยู่ท่ามกลางแมกไม้สีเขียว และเหินหาวสู่ยอดเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะตลอดปี

ข้อมูลเพิ่มเติม
อุทยานแห่งชาติหวงหลง มรดกโลกทางธรรมชาติ ปีค.ศ. 1992
ที่ตั้ง – อำเภอซงพันในเขตปกครองตนเองของชนเผ่าทิเบตอาป้าและเผ่าเชียง ทางตอนเหนือของมณฑลซื่อชวน (เสฉวน)ของจีน ติดต่อกับเขตอุทยานแห่งชาติจิ่วไจ้โกว
อาณาเขต – 1,340 ตารางกิโลเมตร สูงจากระดับน้ำทะเล 3,000 – 5,588 เมตร
จุดท่องเที่ยวหลัก เส้นทาง ‘มังกร’ ยาว 3.6 กิโลเมตร
พันธุ์ไม้อนุรักษ์กว่า 1,500 ชนิด สัตว์ป่าหายาก 59 ชนิด และนก 155 สายพันธุ์
อุทยานแห่งชาติหวงหลง – มังกรดั้นเมฆ
ข้อมูลท่องเที่ยว
วันขึ้น 15 ค่ำเดือน 6 ทางจันทรคติ (ราว วันที่ 10-20 มิถุนายน) ของทุกปี
ที่วัดหวงหลง มีเทศกาลงานวัดประจำปีของชนเผ่าต่างๆในท้องถิ่น
บัตรผ่านประตู : ฤดูท่องเที่ยว (เมษายน – ตุลาคม) ราคา 110 หยวน
นอกฤดูท่องเที่ยว (ตุลาคม – พฤศจิกายน) 80 หยวน
เวลาทำการ : 9.10 – 16. 40 น.
อุทยานฯจะปิดทำการ ในเดือนพฤศจิกายน-มีนาคมของทุกปี
(เส้นทางอันตรายจากหิมะและเพื่อฟื้นฟูสภาพทางนิเวศวิทยา)
ที่พักในหวงหลง : มีเพียงสองแห่ง คือ หัวหลงซันจวง ที่พักระดับสามดาว คุณภาพพอใช้ ฤดูท่องเที่ยว ค่าห้องราว 600 หยวน แห่งที่สองเป็นเรือนพักรับรองของทางราชการ ราคาถูก แต่ต้องทำใจ
อนึ่ง เส้นทางการท่องเที่ยวในหวงหลงใช้เวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมง ระยะทาง 3.4 กิโลเมตร เนื่องจากแหล่งท่องเที่ยวภายในเขตอุทยานฯมีความสูงระหว่าง 3,000 – 3,500 เมตร และใช้เส้นทางเดินเท้าตลอดสาย ดังนั้น ผู้สูงอายุ หรือผู้ที่มีโรคหัวใจ และความดันโลหิตสูง อาจเกิดอาการหายใจขัดจากการแพ้ที่สูง ควรพิจารณาก่อนตัดสินใจเดินทาง
อุทยานแห่งชาติหวงหลง – มังกรดั้นเมฆ
การเดินทาง
เครื่องบิน
โดยสารเครื่องบินภายในประเทศจากเมืองเฉิงตูถึงสนามบินจิ่วไจ้โกว-หวงหลง ที่ตำบลชวนจู่ซื่อ (ใช้เวลา 45 นาที) จากสนามบินสามารถโดยสารรถโค้ชมุ่งหน้าสู่อุทยานแห่งชาติหวงหลง ระยะทาง 52 กิโลเมตร ค่ารถเที่ยวละ 23 หยวน/คน
รถยนต์
จากเมืองเฉิงตู สามารถเลือกเดินทางได้ 2 เส้นทาง (ใช้เวลาเท่ากันประมาณ 9-10 ชั่วโมง)
– เส้นทางสายตะวันตก ระยะทางประมาณ 430 กิโลเมตร จากเขื่อนชลประทานตูเจียงเอี้ยน เลียบลำน้ำหมินเจียง ระหว่างทางสามารถชมวิถีชีวิตของชนเผ่าอาป้า(ทิเบต)และเผ่าเชียง
– เส้นทางสายตะวันออก ระยะทางประมาณ 520 กิโลเมตร ระยะทางไกลกว่า แต่มีทางด่วนยาว 170 กิโลเมตร เลียบลำน้ำฝูเจียง ทิวทัศน์งดงาม
สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (มรดกโลกทางธรรมชาติ)
ค้นหาข้อมูลท่องเที่ยวได้ที่ en.huanglong.com / manager.co.th


สนใจทัวร์จิ่วจ้ายโกว ดูรายละเอียดได้ที่
http://www.doubleenjoy.com/ทัวร์เที่ยวจีน/ทัวร์จิ่วจ้ายโกว.aspx

Tuesday, April 7, 2015

สวรรค์แห่งการช้อปปิ้ง ION Orchard

ทัวร์สิงคโปร์

 ION Orchard ห้างดีไซน์ใหม่ หรูหรา ทันสมัย

ภายในอาคารมีทั้งหมด 9 ชั้น ชั้นบนดิน 5 ชั้น และ ชั้นใต้ดิน 4 ชั้น
มีร้านค้าแบรนด์เนมมากมายหลากหลายชนิด
อีกทั้งยังมีสินค้าที่ทันสมัย ดีไซน์เก๋ให้ให้เลือกจับจ่ายกันอีกด้วยค่ะ
หากนักท่องเที่ยวทัวร์สิงคโปร์ สนใจช้อปปิ้งแบบจุใจ
ที่นี่ก็เป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวบนถนนออชาร์ดที่น่าสนใจสนใจทัวร์สิงคโปร์ ดูรายละเอียดได้ที่
http://www.doubleenjoy.com/ทัวร์เที่ยวสิงคโปร์/ทัวร์สิงคโปร์.aspx

Wednesday, April 1, 2015

แนะนำร้านอาหาร Cedele - Wheelock Place สิงคโปร์

Cedele สาขา Wheelock Place

เป็นร้านอาหารที่มีดีไซน์แปลกตา อีกทั้งยังมีเมนูอาหารเพื่อสุขภาพ
ที่น่าจะถูกใจไม่น้อยสำหรับนักท่องเที่ยวทัวร์สิงคโปร์ที่รักสุขภาพ

criticritics.blogspot.com
จุดเด่นของร้านนี้คือ เมนูอาหารเพื่อสุขภาพ ไขมันต่ำ ผักออร์แกนิค
และเมนูเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเช่นกัน เช่น กาแฟชาเขียว เป็นต้น
ข้อมูลเพิ่มเติม
501 Orchard Road #03-14 Wheelock Place
ประเทศสิงคโปร์ 238880
เวลาเปิด-ปิด 10:00am - 10:00pm
โทรศัพท์ +65 6732 8520
เว็บไซต์ www.cedeledepot.com


Tuesday, March 31, 2015

ห้างสรรพสินค้า DFS T Galleria Singapore

ห้างสรรพสินค้าสุดหรู สาขาประเทศสิงคโปร์ ตั้งอยู่บนถนนสกอร์ตใจกลางเมืองสิงคโปร์
ศูนย์รวมสินค้าหลากหลายชนิด ทั้งนาฬิกา จิวเวอร์รี่ เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ และสินค้าอื่นๆ

DFS Galleria มีสาขาหลากหลายประเทศทั่วโลก ซึ่งในแถบเอเชีย ได้ใช้ชื่อ T Galleria
บางประเทศอาจมีทั้งสาขาใหญ่ และสาขาย่อยที่สนามบิน

Bali - DFS Galleri - Airport
Guam - T Galleria
Hong Kong - T Galleria - Airport
Jakarta - Airport
Macau - T Galleria
Mumbai - Airport
Okinawa - T Galleria - Airport
Saipan - T Galleria - Airport
Singapore - T Galleria Airport
www.dfs.com
เป็นอีกหนึ่งสถานที่แนะนำของนักช้อปทัวร์สิงคโปร์Friday, March 27, 2015

เที่ยวจิ่วจ้ายโกว ทะเลสาบ 5 สี

วันนี้เราจะนำทุกคนไปพบกับความงามจากธรรมชาติที่น่าหลงไหลของทัวร์จิ่วจ้ายโกว

www.doubleenjoy.com
ความงามแห่งสีสันจากธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ที่ได้สร้างชื่อเสียงให้จิ่วไจ้โกว
จากผู้ประพันธ์ท่านหนึ่งได้เคยพรรณาความงามของจิ่วไจ้โกวไว้ว่า
”ทะเลสาบผุดขึ้นท่ามกลางหมู่แมก ไม้เขียวขจี น้ำใสเป็นประกายชุ่มฉ่ำ
ยอดเขาประกายหิมะ ตัดกับท้องฟ้าใสสีครามสลับ ปุยเมฆขาวเบาบาง
เงาไม้หลากสีสันต้องแสงแดดสะท้อนลงบนผิวน้ำใส ราวกระจกของทะเลสาบ
เกิดเป็นภาพธรรมชาติอันงดงามที่แปรเปลี่ยนไป ตามฤดูกาลผลิ ร้อน ร่วง หนาว
ไม่ว่ายามสงัดฟ้าใส หรือฝนตกฟ้าคะนอง ยามเช้าหรือยามเย็น หิมะโปรย
หรือยามฝนพรำสีของน้ำในทะเลสาบก็จะ แปรเปลี่ยนไป บ้างเขียวครึ้ม
ผสมน้ำเงินเข้ม บ้างฟ้าเขียวสดใส อีกทั้งสาหร่ายและพืชพรรณใต้น้ำที่สะท้อนเงาแดด
ต่างประชันขันแข่งกันให้สีเขียวมรกต เหลืองบุษราคัม ชมพูจนถึงแดงอ่อน
ราวกับเพชรพลอยที่ส่องแสงสะท้อนบาดตา”
เมื่อฤดูใบไม้ร่วงมาเยือน ต้นไม้ใบหญ้าที่อยู่รอบทะเลสาบก็จะทยอยกันผลัดใบเปลี่ยนสีร่วงโรย
เป็นอีกความงามหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงกาลเวลาที่เปลี่ยนแปลงไป

Tuesday, March 24, 2015

Orchard Road Singapore ถนนสายช้อปปิ้งชื่อดัง สิงคโปร์

ทัวร์สิงคโปร์

Orchard Road Singapore ถนนสายช้อปปิ้งชื่อดัง สิงคโปร์
เป็นถนนในสิงคโปร์ ซึ่งเป็นศูนย์รวมของร้านค้าและสิ่งบันเทิง
แหล่งช็อปปิ้ง ซึ่งได้รับความนิยมจากชาวสิงคโปร์และเช่นเดียวกันกับนักท่องเที่ยวทัวร์สิงคโปร์
www.oknation.net
ซึ่งภายในย่านนี้มีร้านค้าและร้านอาหารมากมาย
มีศูนย์การค้าเรียงรายทั้งสองฝั่งถนน
ถูกใจบรรดานักช็อปทั้งหลานอย่างแน่นอนค่ะ
ตัวอย่างของแหล่งช็อปปิ้งได้แก่
Delfi Orchard
Tanglin Shopping Centre
Orchard Towers
Forum The Shopping Mall
Palais Renaissance
 Far East Shopping Centre
Liat Towers
Wheelock Place
Shaw House
Pacific Plaza
DFS Galleria
Far East Plaza
Park Mall
Plaza Singapura
Orchard Plaza
OG Orchard Point
The CentrePoint
313 @Somerset
The Heeren
Madarin Gallery
Paragon
Takashimaya / Ngee Ann City
Wisma Atria
ISETAN
ION Orchard
 Lucky Plaza Tangs Plaza


สนใจทัวร์สิงคโปร์ ดูรายละเอียดได้ที่
http://www.doubleenjoy.com/ทัวร์เที่ยวสิงคโปร์/ทัวร์สิงคโปร์.aspx

Monday, March 23, 2015

วัดพระเขี้ยวแก้ว สิงคโปร์ Buddha Tooth Relic, Singapore

วัดพระเขี้ยวแก้ว สิงคโปร์ Buddha Tooth Relic, Singapore

สถานที่ท่องเที่ยวอีกที่อีกที่พลาดไม่ได้ สำหรับการทัวร์สิงคโปร์
เป็นวัดที่ผสมผสานระหว่างพุทธศาสนานิกายหินยานและมหายาน
ค่าเข้าชม ฟรี
เวลาเปิด-ปิด 9 am – 6 pm
วิธีการเดินทาง
ไปทาง MRT ได้โดยลงที่สถานี Chinatown แล้วเดินเข้าไปที่ South Bridge Road (ถ้าเดินทางนี้ จะผ่านร้านขายของที่ระลึกตามตรอกซอย) หรือ ลงที่สถานี Tanjong Pagar ก็ได้เช่นกัน (ถ้าเดินทางนี้ จะผ่าน Maxwell Food Center ที่มีอาหารมากมาย แต่ว่า ไม่มีแอร์นะครับ กินกลางวันอาจจะร้อน)

Friday, March 20, 2015

เที่ยวย่านไชน่าทาวน์ สิงคโปร์ / Chinatown Singapore

ทัวร์สิงคโปร์

ย่านไชน่าทาวน์ ถือได้ว่าเป็นย่านหนึ่งที่คึกคักสำหรับประเทศสิงคโปร์
เนื่องจากประชากรในประเทศสิงคโปร์มากกว่า 70% เป็นคนจีน
ทำให้ย่านนี้เต็มไปด้วยร้านค้าต่างๆมากมาย
ของกิน ของใช้ ของที่ระลึกต่างๆ ที่น่าท่องเที่ยวทัวร์สิงคโปร์
amazingthaisea.com
ซึ่งสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดัง รวมทั้งร้านค้าต่างๆที่มีชื่อเสียงนั้นมีมากมาย


ติดตามข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวใน Chinatown Singapore เร็วๆนี้ค่ะ
CHINATOWN HERITAGE CENTRE
MAXWELL FOOD CENTRE
วัดศรีมาริอัมมัน SRI MARIAMMAN TEMPLE
วัดพระเขี้ยวแก้ว BUDDHA TOOTH RELIC TEMPLE
CHINATOWN NIGHT MARKET
การเดินทาง
รถไฟฟ้า MRT สถานี Chinatown Exit A


สนใจทัวร์สิงคโปร์ ดูรายละเอียดได้ที่
http://www.doubleenjoy.com/ทัวร์เที่ยวสิงคโปร์/ทัวร์สิงคโปร์.aspx

Thursday, March 19, 2015

S.E.A. Aquarium ศูนย์สัตว์โลกใต้น้ำที่ใหญที่สุดในโลก

ทัวร์สิงคโปร์

มารีน ไลฟ์ พาร์ค (Marine Life Park) พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลก
ซึ่งหากพูดถึงความใหญ่โตของที่แห่งนี้แล้ว เรียกได้ว่ายิ่งใหญ่จริงๆค่ะ
เป็นอีกหนึ่งสถานที่ของทัวร์สิงคโปร์ที่ไม่ควรพลาด


ค่าผ่านประตู S.E.A Aquarium :
ตั๋วรายวัน (One-day pass)
ผู้ใหญ่ 29SGD
เด็ก 20SGD
ผู้สูงอายุ 20SGD


สนใจทัวร์สิงคโปร์ ดูรายละเอียดได้ที่
http://www.doubleenjoy.com/ทัวร์เที่ยวสิงคโปร์/ทัวร์สิงคโปร์.aspx

Tuesday, March 17, 2015

เปิดแล้ว Sesame Street ที่ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สิงคโปร์

Sesame Street Spaghetti Space Chase Ride
เครื่องเล่นใหม่ที่อยู่ใน โซนนิวยอร์ค
ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (Universal Studios) ที่ประเทศสิงคโปร์

เครื่องเล่นสำหรับซีรีย์การ์ตูนสุดฮิต Sesame Street
เป็นโซนเครื่องเล่นที่น่ารัก สดใด เหมาะกับเด็กมากค่า
อีกทั้งยังมีของที่ระลึกจัดจำหน่ายสำหรับนักท่องเที่ยว ทัวร์สิงคโปร์ อยู่ภายในโซนด้วย

rwsentosablog

ไฮไลท์ของที่นี่คือ When I Grow Up
ใครอยากเจอ Elmo และเพื่อนๆ เป็น Full Team ก็ชมกันได้ที่โชว์นี้
มีวันละ 3 รอบ 10.30, 14.25 และ 16.00 น.
ขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมจาก singapore-guides