Tuesday, May 19, 2015

เที่ยวปักกิ่ง ทัวร์ปักกิ่ง เขาเซียงซาน (Xiangshan Mountain)


เขาเซียงซาน (Xiangshan Mountain) 


สถานที่ที่งดงามที่แนะนำให้ไปเที่ยวทัวร์ปักกิ่งค่ะ
อยู่จากจากกรุงปักกิ่งออกไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ ประมาณ 20 กม.

ตำนานที่เล่าต่อกันมาของภูเขาแห่งนี้ คือ
ในอดีตเคยเป็นภูเขาที่พักพิงของเหล่าราชวงศ์เรื่อยมา 
จนกระทั่งในช่วงราชวงศ์ชิง ได้มีการสร้างตำหนัก เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ
สถานที่ชมวิวทิวทัศน์ส่วนตัวของจักรพรรดิ์สิ่งที่น่าประทับใจของสถานที่แห่งนี้
ในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสี จะเต็มไปด้วยสีเหลืองและสีแดงของใบไม้
เป็นสถานที่ที่มีความสวยงาม ตราตรึงใจแก่ผู้ที่พบเห็น


สนใจทัวร์ปักกิ่ง ดูรายละเอียดได้ที่
http://www.doubleenjoy.com/ทัวร์เที่ยวจีน/ทัวร์ปักกิ่ง.aspx

Monday, May 11, 2015

เที่ยวปักกิ่ง หอกลองและหอระฆัง

หอกลอง Gulou และหอระฆัง Zhonglou อันเลื่องชื่อของปักกิ่ง 
ตั้งอยู่บนถนนผิงอัน ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1272 
เพื่อใช้เป็นเครื่องบอกเวลาในสมัยราชวงศ์หยวนและราชวงศ์หมิง ปัจจุบันกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันน่าสนใจของทัวร์ปักกิ่ง
ด้วยสถาปัตยกรรมอันงดงามของจีนในสมัยก่อน
ที่เต็มไปด้วยเสน่ห์และมนตร์ขลัง สามารถเห็นวิวทิวทัศน์อันสวยงามของกรุงปักกิ่งในมุมสูงด้วย


Thursday, May 7, 2015

ทัวร์ปักกิ่ง ถนนหนานโหลวกู่เซียง (Nanluoguxiang)


ถนนหนานโหลวกู่เซียง (Nanluoguxiang) 南锣鼓巷 ตั้งอยู่ในเขตตงเฉิน
ทางทิศเหนือของพระราชวังต้องห้าม ถนนคนเดินที่เรียกได้ว่าใหญ่ที่สุดในปักกิ่ง 
บรรดาร้านต่างๆสองข้างทาง ล้วนแล้วตกแต่งด้วยสไตล์ที่สุดแสนจะคลาสสิค


www.chinarhyming.com

ถนนที่มีความยาวกว่า 800 เมตร เต็มไปด้วยร้านค้าต่างๆนาๆ 
ทั้งร้านขายของที่ระลึก ร้านอาหาร ร้านของใช้ เครื่องประดับ

บรรยากาศสองของทางในบางช่วงที่มีบ้านทรงจีน ตกแต่งสไตล์แบบจีน
เป็นสถานที่ที่เหมาะกับการทัวร์ปักกิ่ง


english.visitbeijing.com.cn


Tuesday, May 5, 2015

เที่ยวตุรกี โบสถ์เซนต์โซเฟีย (St.Sophia Church)

ทัวร์ตุรกี


ฮายาโซฟีอา (Hagia Sophia) หรือภาษาตุรกี อายาโซเฟีย (Ayasofya)

เดิมเคยเป็นโบสถ์ของคริสต์ศาสนานิกายออร์ทอดอกซ์ ต่อมาถูกเปลี่ยนเป็นสุเหร่า 
ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ ตั้งอยู่ที่นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี ถือเป็นสิ่งก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งและมักถูกจัดให้อยู่ในรายการสิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคกลาง เป็นสถานที่ที่น่าท่องเที่ยวทัวร์ตุรกี
จุดเด่นอยู่ที่ยอดโดมขนาดมหึมากลางวิหาร และนับเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดของสถาปัตยกรรมไบแซนไทน์ 
ฮายาโซฟีอาเคยเป็นโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกมานานเกือบพันปี 
จนกระทั่งอาสนวิหารเซบียาสร้างเสร็จในปี 1520

สิ่งก่อสร้างที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันถูกสร้างให้เป็นโบสถ์ในระหว่างปี ค.ศ. 532-537 
โดยจักรพรรดิจัสติเนียนแห่งจักรวรรดิไบแซนไทน์ และเป็นโบสถ์หลังที่สามถูกสร้างขึ้นในสถานที่เดียวกันนี้ (โบสถ์สองหลังแรกถูกทำลายในระหว่างการจลาจล) 
โบสถ์นี้เป็นศูนย์กลางของนิกายอีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์เป็นเวลาเกือบ 1,000 ปี
โบสถ์หลังแรก

หินรูปแกะที่คงเหลืออยู่จากโบสถ์ซึ่งสร้างโดยจักรพรรดิธีโอโดซีอุสที่ 2
โบสถ์หลังแรกที่ถูกสร้างขึ้นมีชื่อว่า "Megálē Ekklēsíā" 
ซึ่งเป็นชื่อที่ถูกใช้ต่อมาเป็นเวลานาน จนกระทั่งถูกเปลี่ยนชื่อเป็น "ฮายาโซฟีอา" 
หลังถูกชาวออตโตมันเติร์กยึดครองในปี 1453

เหตุการณ์เกี่ยวกับโบสถ์แห่งนี้ถูกบันทึกโดยโสกราตีสแห่งคอนสแตนติโนเปิล (ค.ศ. 380-440)
 ผู้ซึ่งบันทึกไว้ว่าโบสถ์ฮายาโซฟีอาถูกสร้างโดยคอนสแตนตินมหาราช 
โบสถ์ถูกสร้างขึ้นติดกับบริเวณที่กำลังสร้างพระราชวัง 
และติดกับโบสถ์ฮายาไอรีนซึ่งมีขนาดเล็กกว่า แต่ถูกใช้เป็นโบสถ์หลักจนกระทั่งฮายาโซฟีอาสร้างเสร็จ 
จักรพรรดิคอนสแตนติอุสที่ 2 เปิดฮายาโซฟีอาในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 360 
โบสถ์ทั้งสองกลายเป็นโบสถ์ที่สำคัญของจักรวรรดิไบแซนไทน์
โบสถ์หลังแรกถูกเผาทำลายไปในเหตุการณ์จลาจลในปี 404 จนไม่หลงเหลืออะไรให้เห็นในปัจจุบัน

โบสถ์หลังที่สอง

หินอ่อนจากโบสถ์หลังที่สอง
โบสถ์หลังที่สองสร้างขึ้นโดยจักรพรรดิธีโอโดซิอุสที่ 2 และถูกเปิดเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม ค.ศ. 405 
โบสถ์หลังที่สองถูกไฟไหม้ที่เกิดขึ้นระหว่างการจลาจลนิกา (Nika riots) ในวันที่ 13-14 มกราคม ค.ศ. 532
หินอ่อนบางส่วนจากโบสถ์หลังที่สองยังคงเหลืออยู่ในปัจจุบัน และถูกแสดงไว้ในสวนของโบสถ์ปัจจุบัน (หลังที่สาม) 
หินอ่อนเหล่านี้เดิมเป็นส่วนหนึ่งของทางเข้าด้านหน้าซึ่งถูกขุดพบในปี 1935

โบสถ์หลังที่สาม

ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 532 หลังจากที่โบสถ์หลังที่สองถูกทำลายไปไม่นาน จักรพรรดิจัสติเนียนที่ 1 
ตัดสินใจให้สร้างโบสถ์หลังที่สามให้ยิ่งใหญ่และสวยงามกว่าโบสถ์หลังก่อน ๆ จักรพรรดิจัสติเนียนเลือกให้นักฟิสิกส์ อิสิโดโรสแห่งมิเลตุส และนักคณิตศาสตร์ 
แอนเทมิอุสแห่งทราเรสเป็นสถาปนิก แต่แอนเทมิอุสเสียชีวิตลงในปีแรก 
มีการนำวัสดุก่อสร้างมาจากทั่วทั้งอาณาจักร 
เช่น เสาแบบเฮเลนิสติกจากวิหารอาร์ทีมิส เมืองเอเฟซุส 
หินขนาดใหญ่ถูกนำมาจากเหมืองหินที่อยู่ไกลออกไป 
เช่น หินเนื้อดอกจากอียิปต์ หินอ่อนเขียวจากแคว้นเทสซาลี 
หินดำจากแถบบอสฟอรัส และหินเหลืองจากซีเรีย 
ในการก่อสร้างใช้แรงงานมากกว่าหมื่นคน จักรพรรดิและสังฆราชยูติชิอุสทำการเปิดโบสถ์ใหม่
ในวันที่ 27 ธันวาคม ค.ศ. 537 
แต่การตกแต่งภายในโบสถ์ด้วยโมเสกนั้นต่อเนื่องจนถึงสมัยจักรพรรดิจัสตินที่ 2

แผ่นดินไหวในเดือนสิงหาคม ค.ศ. 553 และวันที่ 14 ธันวาคม ค.ศ. 557 
ทำให้เกิดรอยแตกในโดมหลักและโดมทางตะวันออก 
โดมหลักพังลงมาทั้งหมดเพราะแผ่นดินไหวในวันที่ 7 พฤษภาคม ค.ศ. 558 
จักรพรรดิจัสติเนียนจึงสั่งให้ทำการซ่อมแซมในทันที 
โดยมอบหมายให้อิโสโดรุสซึ่งเป็นหลานของอิสิโดโรสแห่งมิเลตุส 
ในการซ่อมแซมครั้งนี้ใช้วัสดุก่อสร้างที่มีน้ำหนักน้อยกว่าเดิม
และยกให้โดมสูงขึ้นอีก 6.25 เมตร ทำให้อาคารมีความสูงเท่ากับปัจจุบันคือ 55.6 เมตร
 การซ่อมแซมครั้งนี้เสร็จในปี 562

ในปี 726 จักรพรรดิลีโอที่ 3 ออกกฎต่าง ๆ ที่ต่อต้านการบูชารูปเคารพ 
และสั่งให้กองทัพทำลายรูปเคารพทั้งหมด 
ภาพและรูปปั้นทางศาสนาจึงถูกย้ายออกจากฮายาโซฟีอาทั้งหมด 
ในสมัยของจักรพรรดินีไอรีน (797-802) 
มีคำสั่งให้หยุดการทำลายไประยะหนึ่ง แต่หลังจากนั้นลัทธิทำลายรูปเคารพก็กลับมาอีกครั้ง 
จักรพรรดิทีโอฟิลุส (829-842) 
ได้รับอิทธิพลจากศิลปะศาสนาอิสลามซึ่งต่อต้านรูปเคารพเป็นอย่างมาก
 เขาสั่งให้ติดอักษรสัญลักษณ์ของเขาไว้ที่ประตูทางทิศใต้

ตัวโบสถ์ถูกทำลายอย่างหนักด้วยไฟไหม้ในปี 859 และแผ่นดินไหว
เมื่อวันที่ 8 มกราคม 869 ซึ่งทำให้โดมเล็กหักไปข้างหนึ่ง 
จักรพรรดิบาซิลที่ 1 มีคำสั่งให้ซ่อมแซมโบสถ์ 
หลังจากนั้นแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 989 ซึ่งทำให้โดมใหญ่เสียหาย 
จักรพรรดิบาซิลที่ 2 แห่งไบแซนไทน์จึงสั่งให้สถาปนิกชาวอาร์เมเนีย ทริแดท 
ซึ่งสร้างโบสถ์แห่งอานี เป็นผู้ซ่อมโดม
ทริแดทซ่อมส่วนอาร์ชด้านตะวันตกและส่วนหนึ่งของโดม 
ความเสียหายอย่างหนักของโบสถ์ทำให้การซ่อมแซมต้องใช้เวลานานถึง 6 ปี 
โบสถ์ถูกเปิดขึ้นอีกครั้งเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 994

Tuesday, April 28, 2015

ทัวร์ปักกิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน (Tiananmen Square)จัตุรัสเทียนอันเหมิน อยู่ในกรุงปักกิ่งประเทศจีน 
 คำว่า ‘เทียน’ แปลว่า ฟ้า ‘อัน’ แปลว่า ผาสุก ‘เหมิน’ แปลว่า ประตู 
ความหมายโดยรวมคือ ประตูของสันติภาพอย่างสวรรค์ มีความสำคัญในวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่ 
และเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของประเทศจีน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของทัวร์ปักกิ่ง

จัตุรัสเทียนอันเหมินเป็นจัตุรัสใจกลางเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก
ความยาวตั้งแต่ทิศเหนือจรดทิศใต้ 880 เมตร
ทิศตะวันออกจรดทิศตะวันตก 500 เมตร 
พื้นที่ทั้งสิ้น 440,000 ตารางเมตร สามารถจุประชากรได้ถึง 1,000,000 คน

สร้างเมื่อปี ค.ศ. 1417 ในสมัยราชวงศ์หมิงมีชื่อเดิมว่า "เฉิงเทียนเหมิน" 
พอมาในสมัยจักรพรรดิซุ่นจื้อแห่งราชวงศ์ชิง 
มีการซ่อมแซมใหม่ในปี ค.ศ. 1651 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "เทียนอันเหมิน"สถาปัตยกรรมที่อยู่บริเวณโดยรอบ ได้แก่ หอประตูเทียนอันเหมินที่ตั้งอยู่ทางทิศเหนือสุดของจัตุรัส
ธงแดงดาว 5 ดวงผืนใหญ่โบกสะบัดอยู่เหนือเสาธงกลางจัตุรัส 
อนุสาวรีย์วีรชนใจกลางจัตุรัส มหาศาลาประชาคมด้านทิศตะวันตกของจัตุรัส 
พิพิธภัณฑ์การปฏิวัติแห่งชาติและพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ชาติจีนทางฝั่งตะวันออก
ด้านทิศใต้มีหอรำลึกท่านประธานเหมาและหอประตูเจิ้งหยางเหมิน หรือเฉียนเหมิน

Monday, April 27, 2015

เที่ยวตุรกี หอหญิงงาม Maiden's Tower


ทัวร์ตุรกี

 หอหญิงงาม Maiden's Tower
อิสตันบูล


หอกลางน้ำขนาดเล็กที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของทัวร์ตุรกี
เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนานที่ยังคงตราตึงอยู่ที่อิสตันบูล
ดังเรื่องที่เล่ากันว่า พระราชามีลูกสาวสุดแสนงดงาม
วันหนึ่งมีคำทายว่า หญิงสาวนั้นจะถูกงูกัดตาย ด้วยความกังวัล
พระราชาจึงสร้างหอคอยกลางทะเลเพื่อให้ลูกสาวอาศัยอยู่
อีกทั้งยังสั่งไม่ให้นางกลับเข้าฝั่งอีกเลย
แต่จะมีคนดูแล คอยส่งข้าวปลาอาหาร และของใช้ต่างๆให้ผ่านทางเรือ
แต่อยู่มาวันหนึ่ง มีงูพิษแอบอยู่ในถาดแอ็ปเปิ้ล 
เมื่อนางหยิบแอ็ปเปิ้ลขึ้นมากินจึงถูกงูพิษกัดตาย

นี่เป็นที่มาของชื่อหอคอย "หอหญิงงาม"

ซึ่งในปัจจุบันเป็นสถานที่ที่มีนักท่องเที่ยวแวะเวียนมาชมความงาม
และเก็บภาพความประทับใจของหอคอยทั้งในยามกลางวัน
และในยามพระอาทิตย์ตกดิน 


สนใจทัวร์ตุรกี ดูรายละเอียดได้ที่
http://www.doubleenjoy.com/ทัวร์เที่ยวยุโรป/ทัวร์ตุรกี.aspx

Sunday, April 26, 2015

เที่ยวปักกิ่ง หอสักการะฟ้าเทียนถาน (Temple of Heaven)ตั้งอยู่ในกรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน 
วัดนิกายเต๋า จุดประสงค์ เพื่อใช้เป็นสถานที่บวงสรวงเทพยดาฟ้าดินขององค์จักรพรรดิ์จีน
สถานที่ยอดนิยมของทัวร์ปักกิ่ง สามารถเข้าชมได้ทุกวัน เวลา 6:00 am – 8:00 pm
สร้างในสมัยจักรพรรดิหย่งเล่อแห่งราชวงศ์หมิง 
เมื่อ พ.ศ. 1963 ชื่อว่า เทียนตี้ถัน แปลว่า หอสักการะฟ้าดิน 
ต่อมาใน พ.ศ. 2077 ได้มีการสร้างหอสักการะดินขึ้นอีกแห่ง 
หอฟ้าดินจึงเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อเป็นหอสักการะฟ้าเพียงอย่างเดียว  
ตัวหอมีเส้นผ่าศูนย์กลางยาว 32.5 เมตร และ สูง 38 เมตร โดยมิได้ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียว 
หอนี้ได้รับลงทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อ พ.ศ. 2541