Wednesday, April 22, 2015

หลงเสน่ห์ตุรกี เมืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia)

ทัวร์ตุรกี

“แคปพาโดเชีย” (Cappadocia) เป็นชื่อที่ปรากฏตลอดมาในประวัติศาสตร์ของคริสต์ศาสนา
เป็นชื่อที่ใช้โดยทั่วไปที่หมายถึงบริเวณที่เป็นที่น่าสนใจแก่นักท่องเที่ยว ในบริบทของภูมิภาค
อันมีความน่าตื่นตาตื่นใจทางธรรมชาติ โดยเฉพาะภูมิสัณฐานที่มีลักษณะเป็นแท่งๆ คล้ายหอปล่องไฟ 
หรือ เห็ด (ปล่องไฟธรรมชาติ (fairy chimney)

ก่อนที่ศาสนาคริสต์จะเผยแพร่เข้าในคัปปาโดเกีย ผู้คนแถบนี้มีเทพเจ้ากรีก-โรมันเป็นที่เคารพบูชา 
จนเมื่อประมาณกลางคริสต์ศตวรรษที่ 1 “เซนต์ปอล”
ได้เดินทางมาเผยแผ่ศาสนาคริสต์ในเขตคัปปาโดเกีย 
แต่ดูเหมือนว่าชาวโรมันผู้ปกครองในยุคนั้นจะไม่ให้การยอมรับ 
ทำให้ผู้นับถือคริสต์ในคัปปาโดเกียต้องหลบซ่อนการรังควานของโรมันด้วยการเจาะถ้ำ 
ขุดพื้นดินลงไปเป็นอุโมงค์โถงห้องเกิดเป็นเมืองใต้ดินขึ้นมา 
ที่สำคัญก็คือพวกเขาได้ขุดเจาะบริเวณเกอเรเม่ทำเป็นโบสถ์ถ้ำจำนวนมาก


       
       กระทั่งในคริสต์ศตวรรษที่ 5-6 ชาวโรมันให้การยอมรับศาสนาคริสต์ 
โบสถ์ถ้ำต่างๆในเกอเรเม่ได้รับการปรับแต่ง 
โบสถ์หลายแห่งมีการวาดภาพจิตกรรมฝาผนังเป็นรูปนักบุญและเรื่องราวต่างๆ 
โดยเฉพาะในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 9 ที่ถือเป็นยุคทองของศาสนาคริสต์ 
โบสถ์ถ้ำหลายหลังได้รับการตกแต่งด้วยภาพจิตกรรมฝาผนังอย่างสวยงาม 
นับเป็นมรดกสำคัญของมวลมนุษยชาติ ที่ปัจจุบันกลายเป็น“พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่”
       
       สำหรับโบสถ์ถ้ำในเกอเรเม่นั้น ว่ากันว่ามีถึง 365 หลังด้วยกัน(สร้างตามจำนวนวันใน 1 ปี) 
แต่ว่าปัจจุบันเปิดให้ชมเพียงบางส่วนเท่านั้น ซึ่งก็มีโบสถ์เด่นๆชวนชมอย่าง โบสถ์มังกร 
ที่มีภาพม้า 2 ตัวสู้กับมังกร 
โบสถ์คาริกลิ ที่เป็นภาพเขียนสีเกี่ยวกับประวัติพระเยซู โบสถ์แอปเปิ้ล 
ที่ภายในวาดภาพพระเยซูและพระแม่มารี 

สถานที่แห่งนี้เป็นที่ที่สวยงาม เป็นเสน่ห์แห่งการทัวร์ตุรกี


สนใจทัวร์ตุรกี ดูรายละเอียดได้ที่
http://www.doubleenjoy.com/ทัวร์เที่ยวยุโรป/ทัวร์ตุรกี.aspx

No comments:

Post a Comment