Friday, April 10, 2015

ต้นกำเนิดตำนานแห่งมังกรเหลือง อุทยานแห่งชาติหวงหลง

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว - หวงหลง


doubleenjoy.com
 แหล่งมรดกโลกที่งดงามด้วยภูมิประเทศภูเขาสูงยอดปกคลุมด้วยหิมะ

ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลเสฉวน ประเทศจีน

นอกจากความสวยงามทางด้านภูมิทัศน์แล้ว ความหลากหลายทางระบบนิเวศ

ทั้งทางกายภาพ เช่น น้ำตก และน้ำพุร้อน หรือชีวภาพ แพนด้าและลิงจมูกเชิด


กล่าวกันว่า สถานที่แห่งนี้ จักรพรรดิอวี่ ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์เซี่ย ซึ่งเป็นหนึ่งในสามของจักรพรรดิผู้ยิ่งยงในประวัติศาสตร์ยุคโบราณของจีนได้เคยมาบรรเทาอุทกภัยที่นี่ โดยมีพาหนะคือมังกรเหลือง หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจ มังกรเหลืองได้ละทิ้งวังมังกรของตนมาพำนักอยู่ยังโลกมนุษย์ และได้สร้าง ‘สระหยก’อันงดงามนี้ขึ้น
เมื่อถึงสมัยราชวงศ์หมิง (ค.ศ. 1368 – 1644) ได้มีการก่อสร้างวัดหวงหลงขึ้น เพื่อเซ่นไหว้มังกรเหลือง แต่นั้นมา ความงดงามเป็นเอก ของธารน้ำหวงหลงจึงได้อวดสู่สายตาของชาวโลก
อย่างไรก็ตาม จากลักษณะทางกายภาพของอุทยานแห่งชาติหวงหลงที่ประกอบด้วยแนวหินสีเหลืองที่เกิดจากการจับตัวของแคลเซี่ยมแผ่คลุมอยู่โดยทั่วไปบริเวณสันเขา บ้างแปลงกายเป็นสระน้ำหลากสีสันที่ลดหลั่นเรียงตัวกันลงมาเป็นชั้นๆ  จึงเห็นราวกับเป็นมังกรทองเหลื่อมสลับลายที่ลดเลี้ยวอยู่ท่ามกลางแมกไม้สีเขียว และเหินหาวสู่ยอดเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะตลอดปี

ข้อมูลเพิ่มเติม
อุทยานแห่งชาติหวงหลง มรดกโลกทางธรรมชาติ ปีค.ศ. 1992
ที่ตั้ง – อำเภอซงพันในเขตปกครองตนเองของชนเผ่าทิเบตอาป้าและเผ่าเชียง ทางตอนเหนือของมณฑลซื่อชวน (เสฉวน)ของจีน ติดต่อกับเขตอุทยานแห่งชาติจิ่วไจ้โกว
อาณาเขต – 1,340 ตารางกิโลเมตร สูงจากระดับน้ำทะเล 3,000 – 5,588 เมตร
จุดท่องเที่ยวหลัก เส้นทาง ‘มังกร’ ยาว 3.6 กิโลเมตร
พันธุ์ไม้อนุรักษ์กว่า 1,500 ชนิด สัตว์ป่าหายาก 59 ชนิด และนก 155 สายพันธุ์
อุทยานแห่งชาติหวงหลง – มังกรดั้นเมฆ
ข้อมูลท่องเที่ยว
วันขึ้น 15 ค่ำเดือน 6 ทางจันทรคติ (ราว วันที่ 10-20 มิถุนายน) ของทุกปี
ที่วัดหวงหลง มีเทศกาลงานวัดประจำปีของชนเผ่าต่างๆในท้องถิ่น
บัตรผ่านประตู : ฤดูท่องเที่ยว (เมษายน – ตุลาคม) ราคา 110 หยวน
นอกฤดูท่องเที่ยว (ตุลาคม – พฤศจิกายน) 80 หยวน
เวลาทำการ : 9.10 – 16. 40 น.
อุทยานฯจะปิดทำการ ในเดือนพฤศจิกายน-มีนาคมของทุกปี
(เส้นทางอันตรายจากหิมะและเพื่อฟื้นฟูสภาพทางนิเวศวิทยา)
ที่พักในหวงหลง : มีเพียงสองแห่ง คือ หัวหลงซันจวง ที่พักระดับสามดาว คุณภาพพอใช้ ฤดูท่องเที่ยว ค่าห้องราว 600 หยวน แห่งที่สองเป็นเรือนพักรับรองของทางราชการ ราคาถูก แต่ต้องทำใจ
อนึ่ง เส้นทางการท่องเที่ยวในหวงหลงใช้เวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมง ระยะทาง 3.4 กิโลเมตร เนื่องจากแหล่งท่องเที่ยวภายในเขตอุทยานฯมีความสูงระหว่าง 3,000 – 3,500 เมตร และใช้เส้นทางเดินเท้าตลอดสาย ดังนั้น ผู้สูงอายุ หรือผู้ที่มีโรคหัวใจ และความดันโลหิตสูง อาจเกิดอาการหายใจขัดจากการแพ้ที่สูง ควรพิจารณาก่อนตัดสินใจเดินทาง
อุทยานแห่งชาติหวงหลง – มังกรดั้นเมฆ
การเดินทาง
เครื่องบิน
โดยสารเครื่องบินภายในประเทศจากเมืองเฉิงตูถึงสนามบินจิ่วไจ้โกว-หวงหลง ที่ตำบลชวนจู่ซื่อ (ใช้เวลา 45 นาที) จากสนามบินสามารถโดยสารรถโค้ชมุ่งหน้าสู่อุทยานแห่งชาติหวงหลง ระยะทาง 52 กิโลเมตร ค่ารถเที่ยวละ 23 หยวน/คน
รถยนต์
จากเมืองเฉิงตู สามารถเลือกเดินทางได้ 2 เส้นทาง (ใช้เวลาเท่ากันประมาณ 9-10 ชั่วโมง)
– เส้นทางสายตะวันตก ระยะทางประมาณ 430 กิโลเมตร จากเขื่อนชลประทานตูเจียงเอี้ยน เลียบลำน้ำหมินเจียง ระหว่างทางสามารถชมวิถีชีวิตของชนเผ่าอาป้า(ทิเบต)และเผ่าเชียง
– เส้นทางสายตะวันออก ระยะทางประมาณ 520 กิโลเมตร ระยะทางไกลกว่า แต่มีทางด่วนยาว 170 กิโลเมตร เลียบลำน้ำฝูเจียง ทิวทัศน์งดงาม
สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (มรดกโลกทางธรรมชาติ)
ค้นหาข้อมูลท่องเที่ยวได้ที่ en.huanglong.com / manager.co.th


สนใจทัวร์จิ่วจ้ายโกว ดูรายละเอียดได้ที่
http://www.doubleenjoy.com/ทัวร์เที่ยวจีน/ทัวร์จิ่วจ้ายโกว.aspx

No comments:

Post a Comment