Sunday, January 25, 2015

อีเว้นท์พิเศษ McDonald สาขาประเทศเกาหลี กับ Hello Kitty

ทัวร์เกาหลี

Hello Kitty ฉลองครบรอบ 40 ปี กับอีเว้นท์พิเศษ McDonald สาขาประเทศเกาหลี
โดยแบ่งเป็นเซ็ต ตามแต่ละช่วงวัน-เวลา
ใครมีโอกาสแวะทัวร์เกาหลี อย่าลืมซ์้อเป็นของที่ระลึกกันนะคะSource : mcdonalds.co.kr
clien / post
สนใจทัวร์เกาหลี ดูรายละเอียดได้ที่
http://www.doubleenjoy.com/ทัวร์เที่ยวเกาหลี/ทัวร์เกาหลี.aspx

No comments:

Post a Comment