Wednesday, November 5, 2014

พิชิต ทะเลหมอก เขาหวงซาน 华山 / เที่ยวจีน

วันนี้เราจะออกนอกประเทศญี่ปุ่น เกาหลี
แต่ไม่ได้ไปไหนไกล เราจะแวะจอดที่ประเทศจีน ฮิฮิ

สถานที่แนะนำในครั้งนี้ คือ เขาหวงซาน (华山) ภูเขาแห่งทะเลหมอกสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของจีน ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก
ซึ่งเต็มไปด้วยความงดงามทางธรรมชาติ ทั้งต้นไม้หลากชนิดที่แตกต่างกันในแต่ละความสูงของภูเขา
โดยเฉพาะต้นสนหวงซานที่มีรูปร่างแปลกประหลาดไปจากต้นสนทั่วไป
อีกทั้งบริเวณเทือกเขายังมีบ่อน้ำพุร้อนอีกมายมาย

Source: blogs.yahoo.co.jp/hn2043/46553183.html

เขาหวงซาน มีพื้นที่ทั้งหมด 154 ตารางกิโลเมตร ประกอบไปด้วยยอดเขากว่า 72 ยอด และอีก 77 ยอด ที่มีความสูงถึง 1000 เมตร
โดยยอดเขาที่สูงที่สุด 3 ยอดเขา คือ ยอดเขาเหลียนหัว (莲花峰)
ยอดเขากวงหมิง (光明顶) และ ยอดเขาเทียนตู่ (天都峰 )
ประวิติของเขาหวงซานสามารถติดตามได้ที่
การเดินทางไปยัง เขาหวงซาน หากไม่ได้ไปกับทางทัวร์เขาหวงซาน
ก็สามารถเดินทางไปเองได้ค่ะ โดย ไปขึ้นรถไฟที่  Xian North Railway Station 西安北站
ไปยังสถานี Hua shan 华山北
ที่มีการปรับปรังสถานีใหม่ตั้งแต่ปี 2554 ปัจจุบัน เป็นสถานีที่มีความทันสมัยคล้ายกับสนามบินเลยค่ะ

No comments:

Post a Comment